<< Przejdź do Spis-Hodowcow.pl

Dodaj wizytówkę VIP

Dodaj

Regulamin katalogu

Właścicielem Katalogu Stron WWW / Katalogu wizytówek VIP („Katalog”) i usługodawcą usługi świadczonej drogą elektroniczną jest Firma Bunet.pl, z siedzibą w Krakowie, ul. Balicka 224, NIP: 6772250059, REGON: 122561400.

1. Właściciel Witryny WWW może zgłosić zamiar dołączenie jej do Katalogu. Witryna zostanie dodana do Katalogu po spełnieniu wymagań określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Korzystanie z usługi określonej niniejszym regulaminem wymaga wysłania przez właściciela Witryny WWW SMS-a lub opłacenia usługi przelewem:
a) Wpis DARMOWY, jest bezpłatny. Wymaga linku zwrotnego.
b) Wpis VIP wymaga wysłania SMS'a o treści: AP.spisvip na numer 91058, koszt wysłania sms'a to 12,30 zł brutto. Usługa dostępna w sieciach Era, Plus, Orange, Play. Usługi SMS obsługuje Dotpay. Regulamin usługi SMS: http://www.dotpay.pl/regulamin-serwisow-sms-premium. W przypadku reklamacji usług SMS prosimy o kontakt z Dotpay: http://www.dotpay.pl/reklamacje/.
c) Wpis VIP SILVER można opłacić przelewem poprzez formularz płatności dostępny na stronie oferty: http://www.katalog.spis-hodowcow.pl/dodaj-strone.php?typwpisu=7
d) Wpis VIP GOLD można opłacić przelewem poprzez formularz płatności dostępny na stronie oferty: http://www.katalog.spis-hodowcow.pl/dodaj-strone.php?typwpisu=9

Więcej informacji o sposobie dodawania wizytówek dostępne są: http://www.katalog.spis-hodowcow.pl/pomoc.php

Podmiotem świadczącym usługę jest firma Bunet.pl

3. W przypadku, gdy Witryna WWW spełnia wymagania określone Regulaminem, Wydawca dołączy ją do Katalogu niezwłocznie po dokonaniu weryfikacji. Przeciętny czas akceptacji wizytówki to 24-72 godziny (jednak maksymalny czas weryfikacji jest do 14 dni), jeśli w Twojej wizytówce pojawiły się jakieś niezgodności np tekst nie jest unikalny to skontaktujemy się z Tobą. Pamiętaj o wprowadzeniu poprawnego adresu mailowego w formularzu wizytówki. W przypadku, gdy Witryna WWW nie spełnia wymagań określonych Regulaminem Wydawca odmówi dołączenia Witryny do Katalogu. O dołączeniu lub odmowie dołączenia Witryny WWW do katalogu Wydawca poinformuje właściciela Witryny pocztą elektroniczną na adres właściciela podany w zgłoszeniu, przy czym poinformowanie o powyższym nastąpi w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia Witryny WWW do Katalogu. W przypadku, gdy Witryna WWW nie spełnia wymagań określonych Regulaminem a Wydawca odmówi dołączenia Witryny do Katalogu, możesz poprawić wszystkie nieścisłości i dostosować swoją witrynę do wymogów regulaminu i zgłosić stronę www do ponownego rozpatrzenia.

4. Witryna WWW zgłaszana do Katalogu musi spełniać następujące wymagania:
a) zawartość Witryny WWW nie może naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
b) wpis do Katalogu dotyczący Witryny WWW musi zawierać adres www Witryny, a nadto powinien być zgodny z zasadami polskiej pisowni i zgodnie ze stanem faktycznym nawiązywać do treści dodawanej Witryny, w szczególności wpis nie może składać się wyłącznie ze słów kluczowych,
c) Katalog stron nie przyjmuje stron o treści erotycznej,
d) Witryna WWW nie może zawierać treści rasistowskich, faszystowskich, propagujących przemoc, wzywających do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także stron propagujących treści uznane powszechnie za naganne moralnie oraz naruszających zasady Etykiety,
e) Witryna WWW nie może być stroną w fazie budowy,
f) Witryna WWW musi posiadać dane kontaktowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
g) Witryna WWW nie może zawierać wyłącznie treści obcojęzycznych, tj. innych niż w języku polskim,
h) Witryna WWW nie może stanowić podstrony Witryny już zarejestrowanej w Katalogu - wyjątek może stanowić podstrona o wysokiej jakości merytorycznej, całkowicie wyodrębniona tematycznie,
i) Witryna WWW nie może stanowić przekierowania na inną Witrynę, ani też prezentować w nieznacznie zmodyfikowany sposób, treść innej Witryny WWW.
j) Witryna WWW nie może zawierać takiej samej treści pod różnymi adresami zgłoszonymi do Katalogu,
k) tytuł i opis Witryny WWW w Katalogu nie może zawierać: adresów URL, adresów e-mail, numerów telefonów, adresów zamieszkania i siedzib firm, znaków specjalnych i symboli; tytuł Witryny WWW nie może się rozpoczynać od liczb i powtórzeń takich jak "aaa"; jeżeli w formularzu zgłoszeniowym Witryny WWW, dane takie będą zawarte, to zostaną one pominięte przy rejestracji w Katalogu,
l) Witryna WWW która jest dodawana do katalogu musi tematycznie pasować do kategorii do których jest dodawana.
ł) w tytule i opisie Witryny WWW wielkie litery mogą być używane jedynie zgodnie z zasadami polskiej ortografii, ciągi wyrazów pisanych wielkimi literami będą zamieniane na małe,
m) Witryna WWW powinna wyświetlać się na bieżąco,
n) tytuł i opis Witryny WWW w Katalogu nie może zawierać ciągu wyrazów i powtórzeń mających funkcję słów kluczowych.

5. Wydawca odmówi dodania do Katalogu Witryny WWW niespełniającej wymagań, o których mowa w punkcie 4 powyżej. W przypadku, gdy Witryna WWW przestanie spełniać wymagania określone w punkcie 4 powyżej po dodania do Katalogu, Wydawca jest uprawniony do usunięcia Witryny WWW z Katalogu. O zamiarze usunięcia Witryny WWW z Katalogu Wydawca poinformuje właściciela Witryny pocztą elektroniczną na adres wskazany w zgłoszeniu.

6. Witryna WWW jest dodawana do katalogu na czas określony w specyfikacji wybranej usługi, czas wykonywania usługi można wydłużyć ponownie opłacając usługę.

7. Właściciel Witryny WWW ponosi odpowiedzialność za Witrynę WWW i materiały zamieszczane w jej obrębie. Zgłoszenia przypadków naruszania prawa lub praw osób trzecich w tytule, opisie lub na Witrynie WWW prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres kontakt@spis-hodowcow.pl

8. Reklamacje co do funkcjonowania Katalogu należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres kontakt@spis-hodowcow.pl lub pocztą na adres firmy wskazany powyżej. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w ciągu 14 dni na adres wskazany w reklamacji lub adres, z którego reklamacja została wysłana.


9. Informacja dla konsumentów. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do zawierania umów z konsumentami, tj. osobami fizycznymi dokonującymi czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. Osoby będące konsumentami proszone są o kontakt z działem sprzedaży Wydawcy (pocztą elektroniczną na adres kontakt@spis-hodowcow.pl lub pisemnie na adres Bunet.pl (spis-hodowcow.pl katalog) ul.Balicka 224, 30-198 Kraków , w celu zawarcia indywidualnej umowy na świadczenie usługi w zakresie dołączenia Witryny WWW do Katalogu WWW i utrzymywania jej w Katalogu WWW.

10. Korzystając z usługi Katalogu Stron WWW / Katalogu wizytówek VIP zezwalasz Usługodawcy na wysyłanie niezapowiedzianych wiadomości mailowych związanych z usługą i jej prawidłowym działaniem.

11. Korzystając z usługi Katalogu Stron WWW / Katalogu wizytówek VIP zezwalasz Usługodawcy na wysyłanie niezapowiedzianych wiadomości mailowych, ofert handlowych, reklamowych itp. nie związanych z usługą. W dowolnym momencie możesz cofnąć takie zezwolenie przesyłając nam stosowną informację na maila: kontakt@spis-hodowcow.pl lub klikając link znajdujący się w stopce otrzymanego maila.

Firma zwolniona podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług).

Po dodaniu witryny WWW do katalogu prosimy o przesłanie danych do rachunku/faktury (Nazwa Firmy, Adres, Nip) na adres kontakt@spis-hodowcow.pl

W razie pytań, wątpliwości zachęcam do kontaktu: kkontakt@spis-hodowcow.pl

Pełne dane kontaktowe: http://www.katalog.spis-hodowcow.pl/kontakt.php

tagi

Korzystając z usługi, zapoznaj się z Regulaminem i Polityką prywatności | Polityka prywatności |  
Copyright © 2008-2014 Spis-Hodowcow.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Operatorem serwisu jest Firma Bunet.pl | Skrypt katalogu v 2.3.1 | kontakt: kontakt@spis-hodowcow.pl
Strona używa plików Cookies w celach statystycznych. Poznaj naszą politykę prywatności. Zamknij